Tandvårdsförsäkring

Den 1 juli 2008 sjösattes en stor tandvårdsreform för vuxna patienter. Samtliga som har fyllt 20 år för ett tandvårdsbidrag som består av en tandvårdscheck som du kan använda regelbundet vid dina tandvårdsbesök. Tandvårdsbidraget uppgår till 300 kr per år för åldersgruppen 20-29 år samt för 75 år och äldre. Personer i åldersgruppen 30-74 år får ett bidrag som uppgår till 150 kr per år. Bidraget kan utnyttjas varje år eller sparas i två år.

Jämfört med den gamla tandvårdsförsäkringen ger den nya ett bättre skydd mot höga kostnader. Har du kostnader mellan 3001-15 000 kr så ersätts 50 procent av referenspriset. Om du har kostnader som överstiger 15 001 så ersätt 85 procent av referenspriset. Kostnader upp till 3000 kr får du dock betala själv, utom den del som tandvårdsbidraget täcker.

Kom ihåg att ersättningen baseras på referensprislistan och inte faktisk kostnad. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan både överstiga och understiga priset i referenslistan.

Sedan 1 juli 2013 finns även ett särskilt tandvårdsbidrag till dig som har en funktionsnedsättning. Detta tandvårdsbidrag är på 600 kr per halvår och går att dela upp på flera betalningstillfällen. Exempelvis kan du ta ut 200 kr vid ett besök och 400 kr vid nästa. Detta bidrag går däremot inte att spara utan den 1 januari och 1 juli varje år inleds en ny period.

Du kan vara berättigad till särskilt tandvårdsbidrag om du lider av muntorrhet efter läkemedelsbehandling eller lider av KOL, cystisk fibros eller Crohns sjukdom.

För mer information om tandvårdsförsäkringen eller tandvårdsbidrag kan du besöka Försäkringskassans hemsida: http://www.forsakringskassan.se/tandvard/